Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Slide 1

Investim în oameni. Construieşte-ţi viitorul prin instruire, informare şi consiliere

Slide 2

Sprijinim îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor şi a persoanelor inactive din Regiunea Centru

Slide 3

Promovăm activităţi privind asistenţa, formarea şi consolidarea competenţelor

Slide 4

Oferim sprijin privind facilitarea integrării durabile de piaţa muncii a şomerilor şi a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

Slide 5
Slide 6
Slide 7
Trăim într-o lume în continuă schimbare, apar noi provocări şi oportunităţi, iar pentru a face faţă acestor confruntări este nevoie de colaborare pentru o lume mai bună, pentru solidaritate şi mai multă justiţie. Nici un stat european nu ar putea să reuşească singur în această lume globalizată. Pentru a se menţine în spaţiul european şi pentru a putea face faţă din mers schimbărilor galopante, este esenţial ca România să aibe un popor bine educat şi într-o continuă pregătire profesională. Ideile creative ale fiecăruia dintre noi trebuie să contribuie la abordarea inovatoare a viitorului. În contextul acestor idealuri se înscrie şi proiectul Asociaţiei Regionale de Dezvoltare Comunitară Transilvania din Făgăraş, cofinanţat din Fondul Social European, primul instrument creat de Comisia Europeană (1957). Proiectul se adresează şomerilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi se concentrează pe creşterea capitalului uman, pe îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii, pe încurajarea persoanelor inactive din punct de vedere economic de a se integra pe piaţa muncii.
Eliberare Diplome
● Pentru grupa IV TIC (Fagaras) eliberarea diplomelor se va face la sediul Asociatiei Regionale de Dezvoltare Comunitara Transilvania, din Fagaras, str. Republicii nr. 11. ● Pentru grupa IV engleza (Brasov) eliberarea diplomelor se va face la punctul de lucru al partenerului Horado International SRL din Brasov, str. Bisericii Romane nr. 25. Programul de eliberare este de luni pana vineri, in intervalul 9:00–17:00
Invitaţie la Conferinţa de Inchidere
Vineri, 24 august 2012, începând cu ora 13:00, la Cetatea Făgăraşului, Sala „ Dietei” va avea loc Conferinţa de inchidere a Proiectului „Servicii inovatoare pentru şomeri prin înfiinţarea Centrului de instruire, evaluare si validare a competenţelor în Făgăraş, judeţul Braşov” co-finanţat din Fondul Social European, prin POS DRU, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „ Promovarea Măsurilor Active de Ocupare” , Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”. Obiectivul principal al Proiectului „Servicii inovatoare pentru şomeri prin înfiiţarea centrului de instruire, evaluare şi validare a competenţelor în Făgăraş, judeţul Braşov”, a fost acela de a sprijini îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor şi a persoanelor inactive din Regiunea Centru, prin aplicarea unui sistem de măsuri stimulative şi inovatoare. Proiectul promovează activităţi integrate privind asistenţa, formarea, consolidarea competenţelor, ocuparea şi spiritul antreprenorial al şomerilor în scopul potrivirii profitului lor cu sectoarele economice cu potenţial de dezvoltare dinamică din Regiunea Centru. Se vor prezenta rezultatele acestui proiect, vor avea loc discutii si dezbateri pe marginea lui.
Examene comunicare în limba engleză şi competenţe informatice
Dorim să vă informăm că în data de 22 august 2012, ora 10:00 va avea loc examenul grupei IV comunicare în limba engleză, în Braşov, sala din incinta Colegiului Tehnic Mircea Cristea. Grupa IV competenţe informatice va susţine examenul final în 23 august, ora 10:00, în Făgăraş, la sediul Asociaţiei. Toţi cursanţii sunt rugaţi să aibă asupra lor actul de identitate. Vă aşteptăm.
2012 - Anul European al Îmbătrânirii Active şi al solidarităţii între generaţii
Acţiune a Uniunii Europene, campania dedicată îmbătrânirii active a fost lansată oficial şi în România în data de 2 martie 2012, la Bucuresti, în prez... mai mult
Call-center pentru lucrătorii români din Spania
Începând cu luna octombrie 2011, în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Bucureşti) funcţionează serviciul de call-center, servi... mai mult
Echipamente IT şi audio-video achiziţionate
Prin proiect au fost achiziţionate echipamentele necesare desfăşurării activităţilor de instruire, evaluare şi validare a competenţelor, precum şi cel... mai mult
Copyright © 2012. All rights reserved.