Pagina
Eliberare Diplome
● Pentru grupa IV TIC (Fagaras) eliberarea diplomelor se va face la sediul Asociatiei Regionale de Dezvoltare Comunitara Transilvania, din Fagaras, str. Republicii nr. 11. ● Pentru grupa IV engleza (Brasov) eliberarea diplomelor se va face la punctul de lucru al partenerului Horado International SRL din Brasov, str. Bisericii Romane nr. 25. Programul de eliberare este de luni pana vineri, in intervalul 9:00–17:00
Invitaţie la Conferinţa de Inchidere
Vineri, 24 august 2012, începând cu ora 13:00, la Cetatea Făgăraşului, Sala „ Dietei” va avea loc Conferinţa de inchidere a Proiectului „Servicii inovatoare pentru şomeri prin înfiinţarea Centrului de instruire, evaluare si validare a competenţelor în Făgăraş, judeţul Braşov” co-finanţat din Fondul Social European, prin POS DRU, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „ Promovarea Măsurilor Active de Ocupare” , Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”. Obiectivul principal al Proiectului „Servicii inovatoare pentru şomeri prin înfiiţarea centrului de instruire, evaluare şi validare a competenţelor în Făgăraş, judeţul Braşov”, a fost acela de a sprijini îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor şi a persoanelor inactive din Regiunea Centru, prin aplicarea unui sistem de măsuri stimulative şi inovatoare. Proiectul promovează activităţi integrate privind asistenţa, formarea, consolidarea competenţelor, ocuparea şi spiritul antreprenorial al şomerilor în scopul potrivirii profitului lor cu sectoarele economice cu potenţial de dezvoltare dinamică din Regiunea Centru. Se vor prezenta rezultatele acestui proiect, vor avea loc discutii si dezbateri pe marginea lui.
Examene comunicare în limba engleză şi competenţe informatice
Dorim să vă informăm că în data de 22 august 2012, ora 10:00 va avea loc examenul grupei IV comunicare în limba engleză, în Braşov, sala din incinta Colegiului Tehnic Mircea Cristea. Grupa IV competenţe informatice va susţine examenul final în 23 august, ora 10:00, în Făgăraş, la sediul Asociaţiei. Toţi cursanţii sunt rugaţi să aibă asupra lor actul de identitate. Vă aşteptăm.
Prelungirea înscrierilor pentru simulatorul de business
Am prelungit înscrierile pentru simulatorul de business. Astfel cine doreşte să participe şi nu s-a înscris încă o mai poate face până în data de 20 august. Vă aşteptăm!
Înscrieri la simulatorul de business
Simulatorul de business presupune simularea virtuală a unor situaţii concrete în interiorul unei anumite companii, participanţii întreprinzând anumite acţiuni asupra companiei virtuale şi urmărind consecinţele acţiunilor efectuate. Participanţii pot experimenta fără urmări diverse situaţii pe care în viaţa reală nu le-ar putea experimenta, dezvoltându-şi astfel spiritul de observaţie, abilităţile de previziune, planificare şi capacitatea de a rezolva problemele care apar. La simulator pot participa toate persoanele care doresc să-şi deschidă o afacere, precum şi persoanele care doresc să încerce ceva nou, inovativ şi să îşi dezvolte astfel abilităţile personale, în general orice persoană care are statutul de şomer sau de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. Simulatorul va avea loc atât în Făgăraş cât şi în Braşov. Cei care nu s-au înscris până acum o mai pot face trimiţând un email cu datele de contact la adresa office@ardct.ro (specificând că doresc să se înscrie la simulator) sau pot telefona la nr. 0368/412010. Vă aşteptăm!
Pagina
Copyright © 2012. All rights reserved.