Asociaţia Regională de Dezvoltare Comunitară Transilvania va oferi în curând servicii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale în calificările: Operator introducere, validare şi prelucrare date şi Tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces.

Beneficiile evaluării vor fi resimţite deopotrivă de către deţinătorul certificatului de competenţă, căt şi de către angajator.

Pentru deţinător:

 • Obţinerea unor certificate de competenţe care atestă cunoştinţele şi experienţa acumulate într-un domeniu - cu menţionarea competenţelor dobândite
 • Posibilitatea de a le înscrie în Carnetul de Muncă
 • Posibilitatea de înscriere în procesul de evaluare şi a persoanelor care nu au studii superioare
 • Recunoaştere profesională oficială în România şi în lume, prin Ministerul Muncii
 • Oferă garanţia capacităţii tale de a activa în ocupaţia respectivă la nivelul calitativ descris de Standardul ocupaţional, întărind astfel competenţele descrise in CV-ul tău
 • Permite şi obţinerea graduală a tuturor unităţilor de competenţă din cadrul Standardului ocupaţional
 • Recunoaşterea competenţelor profesionale, indiferent de modul în care au fost dobândite: cursuri de specializare, dar şi la locul de muncă sau prin auto-instruire
 • Creşterea încrederii în sine
 • Cunoaşterea propriilor nevoi de perfecţionare
 • Participi gratuit în workshop-urile periodice organizate de Centrul de formare şi evaluare pe tematici ce au legatură exact cu acele competenţe pe care ai nevoie să ţi le îmbunătăţeşti

Pentru angajator:

 • Cunoaşterea potenţialului individual şi al echipei, dar şi a nevoilor de formare a angajaţilor
 • Este un intrument de diagnoză şi management a performanţelor angajaţilor, dar şi un mijloc de motivare a acestora
 • Reducerea costurilor necesare formării prin concentrarea programelor de formare profesională a angajaţilor doar pe acele competenţe care nu au fost încă dobândite
 • Garantarea calităţii produsului / serviciului oferit de companie sau departament
 • Posibilitatea de recrutare / selecţie / promovare a angajaţilor pe baza competenţelor profesionale înscrise pe certificat
Copyright © 2012. All rights reserved.