Asociaţia Regională de Dezvoltare Comunitară "Transilvania" organizează următoarele cursuri, adresate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă:
Curs de competenţe antreprenoriale
Cursul de competenţe antreprenoriale, cu o durată de 50 de ore, vizează dezvoltarea spiritului de întreprinzător în rândul cursanţilor. Prin temele abordate, cursantul învaţă pe de o parte cum să îşi dezvolte şi conducă o afacere proprie, iar pe de altă parte învaţă cum să devină mai performant la locul de muncă. Sunt vizate subiecte legate de management, marketing, publicitate, vânzări, resurse umane, comunicare, negociere, management de proiect, aspecte financiare. Fiecare subiect teoretic este urmat de un exerciţiu practic, astfel încât fiecare are ocazia de a aplica cele învăţate teoretic, de a reţine pe termen lung aspectele studiate şi de a-şi dezvolta diverse abilităţi (de comunicare, de negociere, de vânzare, de vorbit în public, muncă în echipă etc.). Fiecare cursant întocmeşte un plan de afaceri după un model standard pentru o potenţială afacere personală. În cadrul acestui plan sunt utilizate şi puse în practică toate informaţiile primite la curs, iar cursantul are ocazia de a face primul pas în vederea pornirii unei afaceri proprii.
Curs de competenţe informatice

Cursul de competente informatice, cu o durată de 90 de ore, se adresează începătorilor, şi are ca scop prezentarea noţiunilor de bază despre modul de funcţionare şi utilitatea calculatorului. Cursanţii vor fi iniţiaţi în folosirea sistemului de operare Windows 7 şi a principalelor instrumente din pachetul Microsoft Office 2010: Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010. Vor fi de asemenea abordate notiuni de Internet şi poştă electronică.

La absolvirea cursului, participantii vor fi capabili să utilizeze cele mai folosite programe informatice de pe piaţa muncii, abilităţile dobândite urmând să constituie un serios avantaj in obţinerea unui loc de muncă.

TEMATICĂ:
 • MODULUL I: Noţiuni generale ale Tehnologiei Informaţiei. Prezentarea generală a calculatorului, cunoaşterea termenilor uzuali din informatică.
 • MODULUL II: Sistemul de operare Windows 7. Prezentare, lucrul cu obiecte şi ferestre.
 • MODULUL III: Windows Explorer. Gestionarea fişierelor, a directoarelor şi a obiectelor.
 • MODULUL IV: Interfeţe tipice Windows. Cunoaşterea celor mai importante utilitare ale sistemului de operare Windows 7.
 • MODULUL V: Editorul de texte WORD 2010. Editarea şi formatarea textelor in Word; lucrul cu tabele, imagini, lucrul cu documente, aranjarea în pagina, tipărirea.
 • MODULUL VI: Programul de calcul tabelar EXCEL 2010. Prezentare; utilizarea funcţiilor şi tabelelor; realizarea diagramelor.
 • MODULUL VII: Utilizarea alicaţiei PowerPoint. Crearea prezentărilor; grafice şi diagrame; efecte aplicate diapozitivelor.
 • MODULUL VIII: Tehnologii şi servicii pe Internet. Navigare pe internet; căutarea de informaţii; utilizarea poştei electronice.
Curs de competenţe lingvistice - iniţiere în limba engleză

Cursul de comunicare în limba engleză este un curs de iniţiere, nivel începător, cu durata de 90 de ore, teorie şi practică, structurat in 3 module: gramatică, vocabular – semantică şi conversaţie.

Obiectivele generale ale cursului sunt:
 • formarea si dezvoltarea vocabularului de baza
 • intelegerea si aplicarea notiunilor de gramatica
 • initierea unor conversatii simple, informale
După absolvirea acestui curs, cursantul va fi capabil:
 • să folosească cuvinte şi expresii uzuale
 • să folosească formule de introducere, de politeţe şi de scuzare
 • să cunoască şi să folosească numeralele cardinale, numeralele ordinale, zilele săptămânii, lunile anului, anotimpurile, citirea ceasului
 • să acorde informaţii despre vreme, haine, mâncare, locuri şi instituţii
 • să cunoască timpurile verbului (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple) la afirmativ, negativ şi interogativ
 • să cunoasa şi să folosească prepoziţiile de timp şi loc
 • să cunoasca şi să folosească pronumele personale, demonstrative, interogative şi adjectivele posesive
 • să ceara şi să acorde informaţii despre mijloace de transport şi despre orientare într-un oraş
 • să cunoască şi să folosească adjectivele şi gradele de comparaţie
Copyright © 2012. All rights reserved.