ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ TRANSILVANIA este o organizaţie non-profit ce a pornit la drum în 2009 şi îşi propune să lucreze pe termen lung împreună cu membrii comunităţii pentru rezolvarea unor probleme care afectează în special categoriile defavorizate din cadrul societăţii civile.

Pentru noi, o comunitate dezvoltată înseamnă în primul rând o comunitate puternică, activă, unită şi perseverentă, care are capacitatea de a-şi identifica, analiza şi rezolva problemele fără intervenţie din afară. Iar aceasta devine realitate atunci când oamenii (cetăţenii, indivizii) dobândesc încredere în ei inşişi şi în ceilalţi; oamenii se simt capabili să intervină şi să coopereze în rezolvarea problemelor locale; oamenii işi asumă responsabilitatea pentru destinul comunităţilor în care trăiesc, se bucură de bunăstare colectivă şi sunt mândri de comunitatea în care traiesc.

ARDCT îşi propune să lucreze pentru a atinge următoarele obiective:

  • Schimbarea atitudinii şi furnizarea de cunoştinţe si competenţe către membrii comunităţii cu care lucrăm.
  • Promovarea valorilor dezvoltării comunitare şi a modelului nostru către comunităţile şi organizaţiile cu care venim în contact.
  • Promovarea alternativei reprezentate de organizaţiile neguvernamentale ca şi partener al iniţiativelor autorităţilor publice centrale şi locale.
  • Sprijinirea şi îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor şi a persoanelor inactive din Regiunea Centru, prin aplicarea unui sistem complex de măsuri active şi inovatoare.

ARDCT, prin însăşi natura organizaţiei, are legături cu mediul de afaceri şi administraţia publică, cunoscând foarte bine tendinţele şi evoluţia acestora şi întreţinând legături durabile cu firmele şi identificând permanent nevoile acestora.

Copyright © 2012. All rights reserved.